ExiPrep™ 96 Lite – "Máy tách chiết axit nucleic tự động"

ExiPrep™ 96Lite – "Máy tách chiết axit nucleic tự động" là máy tách và tinh chế axit nucleic (DNA/RNA)

Epoc® BGEM Test Card – “Thẻ xét nghiệm khí máu, điện giải, chất chuyển hóa”

Xét nghiệm đa thông số khí máu, các chất điện giải và các chất chuyển hóa trong máu, thực hiện trên hệ thống máy xét nghiệm cầm tay Epoc Blood Analysis System.

STANDARD™ Q COVID-19 Ag Test

Phát hiện định tính kháng nguyên đặc hiệu đối với vi rút SARS-CoV-2 hiện diện trong mẫu tỵ hầu người

INSTI® HIV Self Test

Tự xét nghiệm HIV để phát hiện các kháng thể kháng HIV typ 1 và typ 2 cho người sử dụng chưa được đào tạo như một cách tự xét nghiệm.

STANDARD™ F2400 – “Máy XN miễn dịch huỳnh quang”

STANDARDTM F2400 là máy xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang đa thông số, sử dụng cùng các thẻ xét nghiệm STANDARD F.

STANDARD™ F200 – "Máy XN miễn dịch huỳnh quang"

STANDARDTM F200 là máy xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang đa thông số, sử dụng cùng các thẻ xét nghiệm STANDARD F.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,