ExiPrepTM Dx Mycobacteria Genomic kit

ExiPrepTM Dx Mycobacteria Genomic kit được dùng để tách chiết và tinh sạch bộ gen của các vi khuẩn Mycobacteria trên hệ thống tách chiết tự động Bioneer ExiPrepTM 16Dx.

ExiPrepTM Dx Viral RNA kit

ExiPrepTM Dx Viral RNA kit được dùng để tách chiết và tinh sạch RNA của virus trên hệ thống tách chiết tự động Bioneer ExiPrepTM 16Dx.

ExiPrepTM Dx Viral DNA kit

ExiPrepTM Dx Viral DNA kit được dùng để tách chiết và tinh sạch DNA trên hệ thống tách chiết tự động Bioneer ExiPrepTM 16Dx.

ExiPrepTM Dx Viral DNA/RNA kit

ExiPrepTM Dx Viral DNA/RNA kit được dùng để tách chiết và tinh sạch RNA và DNA của virus trong các mẫu bệnh phẩm người trên hệ thống tách chiết tự động Bioneer ExiPrepTM 16Dx.

AccuPower®ZIKV (DENV, CHIKV) Real-Time PCR Kit

AccuPower®ZIKV (DENV, CHIKV) Real-Time PCR Kit xác định sự có mặt của các virus ZIKA, Sốt xuất huyết (Dengue), và Chikungunya bằng phương pháp Real-Time PCR

AccuPower ®EV Real-Time PCR Kit

AccuPower ®EV Real-Time PCR Kit xác định sự có mặt của RNA các enterovirus thuộc 5 nhóm chính enterovirus, coxackievirusA/B, echovirus, poliovirus bằng phương pháp Real-Time PCR

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,