VIASURE SARS-CoV-2 Real Time PCR Detection Kit

VIASURE SARS-CoV-2 Real Time PCR Detection Kit dùng để phát hiện virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp Real-Time PCR.

STANDARD M nCoV Real-Time Detection Kit

STANDARD M nCoV Real-Time Detection kit sử dụng phương pháp Real-time PCR để xác định virus SARS-COV-2 từ các mẫu bệnh phẩm đường hô hấp.

AccuPower® SARS-CoV-2 Real-Time RT-PCR Kit

AccuPower® SARS-CoV-2 Real-Time RT-PCR Kit là bộ xét nghiệm phát hiện virus COVID-19 trong mẫu bệnh phẩm đường hô hấp bằng phương pháp Real-Time PCR.

AccuPower® HIV-1 Quantitative RT-PCR Kit

AccuPower® HIV-1 Quantitative RT-PCR Kit đo tải lượng RNA của virus HIV-1 bằng phương pháp Real-Time PCR.

AccuPower® HBV Quantitative PCR Kit

AccuPower® HBV Quantitative PCR Kit đo tải lượng DNA của virus HBV bằng phương pháp Real-Time PCR

AccuPower® HCV Quantitative PCR Kit

AccuPower® HCV Quantitative PCR Kit đo tải lượng RNA của virus HCV bằng phương pháp Real-Time PCR

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,