Epoc® BGEM Test Card – “Thẻ xét nghiệm khí máu, điện giải, chất chuyển hóa”

Xét nghiệm đa thông số khí máu, các chất điện giải và các chất chuyển hóa trong máu, thực hiện trên hệ thống máy xét nghiệm cầm tay Epoc Blood Analysis System.

epoc® Blood Gas System

Máy chủ epoc Host/epoc Reader được chỉ định sử dụng là một phần của Hệ thống phân tích khí máu epoc Blood Analysis System.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,