STANDARD F TSH FIA

STANDARD F TSH FIA là xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang định lượng nồng độ TSH trong huyết thanh, thực hiện trên máy STANDARD F

STANDARD F LH FIA

STANDARD F LH FIA là xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang định lượng nồng độ LH, thực hiện trên máy Standard F

STANDARD F b-HCG

STANDARD F b-HCG là xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang định lượng nồng độ beta-HCG, thực hiện trên máy Standard F.

STANDARD F D-Dimer

STANDARD F D-Dimer là xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang định lượng nồng độ D-Dimer, thực hiện trên máy STANDARD F.

STANDARD F CK-MB FIA

STANDARD F CK-MB là xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang định lượng nồng độ CK-MB, thực hiện trên máy Standard F.

STANDARD F CRP FIA

STANDARD F CRP là xét nghiệm miễn dịch định lượng nồng độ CRP, thực hiện trên máy STANDARD F

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,