Tập đoàn AMV (AMV GROUP) là một nhóm các công ty hoạt động theo Luật doanh nghiệp của Việt Nam. Công ty đầu tiên được thành lập ngày 21/07/2001 tại Hà Nội. AMV Group hoạt động chính trong lĩnh vực y tế bao gồm liên doanh sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm như
Vắc xin, Sinh phẩm điều trị, Trang thiếu bị y tế, Dược phẩm và Thực phẩm chức năng. Trong lĩnh vực đầu tư, AMV Group tập trung vào cung cấp các dịch vụ y tế thông qua hệ thống Phòng tiêm chủng, Trung tâm xét nghiệm, Nhà thuốc và Phòng khám đa khoa

Thành viên AMV - Nhà cung cấp
Sản phẩm
Đặt hàng Online
Ngành hàng vắc xin
Ngành hàng Trang thiết bị y tế
Ngành hàng Thực phẩm chức năng
Ngành hàng dược phẩm
Dịch vụ y tế
Dịch vụ tiêm chủng Safpo/Potec
Dịch vụ tiêm chủng Safpo/Potec
Nhà thuốc Pharmaket
Nhà thuốc Pharmaket
Trung tâm xét nghiệm Fastex
Trung tâm xét nghiệm Fastex
Phòng khám đa khoa Gentical
Phòng khám đa khoa Gentical
Video
Loading...
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,