Tổng quan AMV Group 2019

02:33' CH - Thứ năm, 19/12/2019
Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu và đầu tư của 9 tháng đầu năm 2019 ghi nhận trên toàn hệ thống như sau:Các đơn vị kinh doanh, khối phòng ban thuộc bộ máy gián tiếp và từng thành viên Tập đoàn AMV đang tích cực phấn đấu hoàn thành những mục tiêu của năm thứ 19, thời điểm này cũng là những tháng cuối của nhiệm kỳ IV (2017-2020) với mục tiêu đặt ra là tăng trưởng và mở rộng.
Mô hình kinh doanh trong nhiệm kỳ IV bắt đầu có những sự thay đổi rõ nét khi cạnh tranh ngày càng gia tăng. Nhiều sản phẩm, ngành hàng đã phải chuyển qua giai đoạn 4 của chu kỳ (hỗn loạn thị trường). Cùng với đó công nghệ 4.0 bắt đầu có những ảnh hưởng nhất định đến nhiều ngành nghề và trong đó có ngành kinh doanh dịch vụ y tế và quản trị hệ thống.

Các yếu tố chính ảnh hưởng đến kỳ kinh doanh năm 19th của AMV Group nổi bật lên một số điểm sau

1. Yếu tố bên ngoài

- Vaccine dịch vụ đang có thuận lợi và lợi thế do tỷ lệ các phòng tiêm tư nhân tham gia tăng dần lên. Nhóm này sẽ cùng y tế công tăng cường công tác truyền thông và giảm bớt gánh nặng cho chương trình tiêm chủng mở rộng cũng như ngân sách của nhà nước.
- Diagnostic tiếp tục có sự cạnh tranh về giá (giai đoạn III) và hỗn loạn thị trường (giai đoạn IV) đồng thời nhà cung cấp lớn đã bắt đầu tham gia trực tiếp vào Marketing và Sale.
- Các nghị định, thông tư mới ban hành (TT36/TT15/NĐ151) tiếp tục có ảnh hưởng đến mô hình kinh doanh, nguồn nhân lực.
- Sáp nhập các đơn vị công cũng là một ảnh hưởng trong quá trình kinh doanh sản phẩm và dịch vụ.
- Tự chủ khối bệnh viện sẽ là một thách thức lớn đối với các nhà cung cấp nhưng cũng sẽ có cơ hội mở ra cho các công ty lớn, có nhiều sản phẩm, dịch vụ khách hàng tốt và bao phủ rộng.
- Nguồn cung cấp sản phẩm trong năm và tỷ giá ổn định, không có biến động nhiều.

2. Yếu tố bên trong

- AMV tiếp tục ghi nhận có sự tăng trưởng và phát triển trong năm 19th theo kế hoạch đã đề ra.
- Diagnostic tăng trưởng trở lại với chiến thuật chuyên môn hóa, trong đó vòng IV và các chiến thuật phân khúc thị trường sẽ tiếp tục góp phần cho sự gia tăng này.
- Mes/Safpo/Potec đạt thành tích cao khi đưa thêm được nhiều phòng tiêm vào hoạt động theo NĐ104.
- Khai trương và đưa BO.04 Đông Bắc vào hoạt động theo mô hình mới với 3 nhóm alpha.
- Lần đầu tiên số hóa Ki cho Sale
- Bổ sung một số văn bản cấp II
- Nhiều đơn vị trong Tập đoàn tích cực tuyển dụng thêm nhân lực chuẩn bị cho kỳ V.

Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu và đầu tư của 9 tháng đầu năm 2019 ghi nhận trên toàn hệ thống như sau:

1. Các chỉ số quyết định đến kết quả kinh doanh

- Dự báo sẽ hoàn thành kế hoạch cả năm theo mốc 1350K
- Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 2 con số
- Có ngành hàng cán đích 500K

2. Hoạt động của các đơn vị kinh doanh (total 1)

- Ngành hàng Vaccine hoàn thành cao nhất trong các ngành hàng với thành tích tất cả các đơn vị đề đạt trên 80% so với SFC gốc cả cả năm. Toàn ngành hàng đạt 75.6% so với SFC kế hoạch. Mức độ tăng trưởng so với cùng kỳ trước đạt 116%.
- Ngành hàng Diagnostic với các chiến thuật mới và kỳ vọng sẽ mạnh mẽ trở lại đã đặt kế hoạch đầu năm khá cao, mức độ hoàn thành bình quân đạt 63,5% so với SFC gốc, Miền Đông do có sự luân chuyển nên mức độ hoàn thành thấp nhất. Tuy nhiên mức độ tăng trưởng so với cùng kỳ trước của Diagnostic đã được ghi nhận trở lại với thành tích tăng trưởng 126%.
- Ngành hàng Pharmaceutical có mức độ hoàn thành tương đối thấp nhất trong các đơn vị Sale (gần 50%) nhưng có mức độ tăng trưởng cao nhất (201%)
- Ngành hàng Food Supplement còn nhiều khó khăn để tìm kiếm được mô hình kinh doanh đúng trong giai đoạn hiện nay. Mức độ hoàn thành gần 60% cũng có ghi nhận sự tăng trưởng 122% trong đó có sự đóng góp không nhỏ của các sản phẩm mới.
- Đơn vị kinh doanh quốc tế (IB) đạt thành tích tốt nhất với cả 2 chỉ số hoàn thành (gần 200%) và tăng trưởng (201%) nằm ở vị trí dẫn dầu trong các đơn vị kinh doanh đã góp phần nâng tỷ trọng bình quân của total 1 lên đồng thời mang thêm ngoại tệ giúp cho công tác nhập khẩu và giảm bớt chi phí tài chính.

3. Hoạt động của các đơn vị đầu tư (total 2)

Tỷ lệ hoàn thành bình quân so với SFC gốc là 78,5% và SFC kế hoạch là 75%. Tất cả các dự án thành phần đều có sự tăng trưởng trên 100% so với cùng kỳ, mức độ tăng bình quân 130%. Total 2 sau hơn 10 năm hoạt động và mở rộng không ngừng đã mang lại tỷ trọng lên đến 38% toàn hệ thống giúp cho sự tăng trưởng bền vững và thực hiện thành công chiến thuật “để trứng vào nhiều giỏ”.

- Các dự án thành phần tiếp tục tăng trưởng ổn định cả về số lượng và chất lượng thuộc về Safpo/Potec.
- Fastex-Equipment cũng đã tìm được chỗ đứng của mình khi hoàn thành được kế hoạch và cũng có sự tăng trưởng. Tuy nhiên chưa đồng đều và còn có sự chênh lệch đáng kể giữa các miền.
- Các dự án thành phần dịch vụ y tế khác như Gential/Fastex Labo/Pharmaket vẫn đang trong giai đoạn đầu tư, kế hoạch thu đủ bù chi trong nhiệm kỳ V.
- Một số hoạt động khác như thầu NGO/Distribuiltor/Service cho bên thứ 3 ổn định chưa có sự tăng trưởng trong 9 tháng đầu năm.

4. Hoạt động của các đơn vị thành viên và chi nhánh (total 3)

Năm 2019 tiếp tục ghi nhận những khó khăn và thách thức với các đơn vị nhỏ lẻ ở tuyến tỉnh. Do mô hình kinh doanh biến động và phụ thuộc nhiều vào đấu thầu, cơ chế của từng địa phương và nguồn hàng không chủ động được. Trong khi mức độ cạnh tranh ngày càng gia tăng do nhiều công ty mới thành lập thêm, liên danh thầu, tổng thầu đã ảnh hưởng không nhỏ đến total 3. Mức độ hoàn thành chung so với kế hoạch đạt 50% trong 9 tháng, mức độ tăng trưởng âm 15% so với cùng kỳ, đóng góp cho hệ thống gần 5% doanh thu.

Kế hoạch hành động tiếp theo để hoàn thành các chỉ tiêu của năm thứ 19 và của cả nhiệm kỳ IV đồng thời tạo động lực mạnh và thế năng cao cho nhiệm kỳ V sẵn sàng có những bước phát triển mới. Ngoài nguồn nhân lực đã được rèn luyện kỹ năng, kinh nghiệm, bản lĩnh qua các giai đoạn cùng với việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, áp dụng các công nghệ, quy trình chuẩn. Mỗi tổ chức, cá nhân trong Tập đoàn AMV cần có thêm những quyết tâm, ý chí, dũng cảm và niềm tin vào chính bản thân và tin vào sự phát triển của hệ thống cũng như sự phát triển chung của đất nước đang vào thời kỳ thay đổi theo xu thế tích cực lên.

Các công việc cụ thể của các đơn vị kinh doanh và các khối phòng ban cần thực hiện

1. Khối hành chính-Nhân sự

a) Nhân sự:
- Đưa quy trình đào tạo mới bổ sung vào thực hiện
- Đánh giá nguồn nhân lực chuẩn bị cho công tác nhân sự kỳ v (bổ nhiệm, luân chuyển)
- Tham gia xây dựng KI số
- Vesion II phần mềm quản lý nhân sự
- Tăng nguồn lực có chất lượng cao ở Miền Nam

b) Hành chính
- Đánh giá sơ đồ tuyến, cùng Delivery/RSM, đưa ra kiến nghị kết hợp một số sơ đồ tuyến giao hàng và tuyến bán hàng.
- Kiểm kê và thanh lý tài sản
- Tuyển định biên kỹ thuật kho/HO.02
- Hoàn thiện và đưa HO.02.2 tại Đà Nẵng vào hoạt động

2. Khối Logistic

- Đưa kho mới HQ vào vận hành trong quý I/2020 và tổng kiểm kê
- Delivery điều chỉnh sơ đồ tuyến giao hàng theo một số tuyến bán hàng và bản đồ Vaccine phòng dại.
- Mở tuyến Miền Đông (HO.03), tuyến BO.07, HO.02 tăng mật độ bao phủ khu vực Bắc Trung Bộ.
- Tăng thêm tuyến xuyên việt
- Đánh giá và điều chỉnh một số SOP sao cho phù hợp với quy định hiện hành của bộ y tế và mô hình của AMV.
- Làm đầu mối xây dựng 1 module SA/LA/hoá đơn trước khi vận hành kho mới

3. Khối Sale Support

- Chuẩn bị SFC cho năm 2020 với các nhà cung cấp.
- Ký hợp đồng/ phụ lục năm 2020 đối với các đại lý và nhà phân phối
- Phân bổ có hiệu quả và an toàn đối với các sản phẩm có đặc thù riêng
- Quản trị và mở rộng kênh thông tin 2 chiều của tổng đài 18002071

4. Khối Tài chính-Kế toán

- Tích cực thu công nợ, giảm thời gian nợ
- Quyết toán thuế các công ty theo kế hoạch của cơ quan quản lý nhà nước
- Triển khai hoá đơn điện tử.

5. Khối Marketing

Lập kế hoạch Marketing cho năm 2020. Trong đó, Vaccine tập trung thêm vào bán lẻ. Diagnostic tiếp tục các chiến thuật đã đề ra trong năm 2019, kết hợp với các tổ chức quốc tế và các doanh nghiệp xã hội trong nước để triển khai sản phẩm Insti, self test đầu tiên đăng ký được ở Việt Nam. Marketing các sản phẩm mới, sản phẩm có khả năng thống lĩnh thị trường. Pharmaceutical tiếp tục mở rộng khác hàng và đăng ký thêm chỉ định cho các sản phẩm thuốc ung thư. FSU xây dựng các chương trình bán hàng theo thời điểm và gói giá trị cận biên để giới thiệu sản phẩm mới đồng thời mang lại lợi ích cao nhất cho khách hàng. MES triển khai các hoạt động internet marketing, online. Cùng bên thứ 3 có kinh nghiệm trong lĩnh vực online để cung cấp thông tin và hướng khách hàng đến các dịch vụ của MES. Ngoài ra, marketing lập kế hoạch đào tạo và đánh giá chuyên môn thường xuyên, hàng quý có bài viết PR đăng trên web/tập san nội bộ.

6. Khối bán hàng

- Vaccine mở rộng công tác trình dược và bán lẻ đối với các KA, phòng tiêm.
- Diagnostic xây dựng bản đồ bán hàng vòng III-IV để tăng mật độ bao phủ và đánh giá.
- Pharmaceutical phát triển thêm các sản phẩm nhóm III-IV, mở thêm khách hàng cho sản phẩm ung thư.
- FSU thành lập nhóm phát triển khách hàng đại lý và nhà phân phối ở các tỉnh AMV chưa/không có kế hoạch bao phủ. Duy trì và phát triển nhóm khách hàng Enduser.
- MES tuyển dụng thêm SR để bán lẻ dịch vụ y tế cho Gentical và Fastex-Labo. Khối sale tiếp tục tuyển dụng, đánh giá để chuẩn bị cho kế hoạch năm thứ 20 và công tác luân chuyển.

7. Đơn vị kinh doanh quốc tế

Phát huy lợi thế sẵn có để tăng thêm sản lượng xuất khẩu. Kiểm soát định mức nợ khi doanh thu tăng cao dần lên.

8. Đơn vị BO

Với chiến thuật Đội Alpha sẽ tăng thêm được nguồn nhân lực, có đối trọng để từ đó phát triển thêm được doanh thu. Tuyển đủ định biên để tăng mật độ bao phủ khi cự ly bán hàng của BO rất gần với khách hàng.

9. Các dự án thành phần MES

Tiếp tục đầu tư và khai trương thêm các điểm Safpo/Potec ở các tỉnh trọng tâm và một số huyện trung tâm. Tăng cường bán lẻ dịch vụ y tế và hợp đồng ngoại viện. Hiện nay số lượng Pharmaket đã đủ cỡ mẫu để tổ chức thực hiện có hiệu quả hơn cùng với các sản phẩm FSU của AMV sẽ là đường dẫn tốt cho việc quản trị và phát triển Pharmaket.

10. HeroBook

Các đơn vị, Miền, ngành hàng tham gia ký Herobook đánh giá kết quả đã thực hiện được trong kỳ đồng thời lên kế hoạch hành động cho các tháng còn lại nhằm đảm bảo mức độ hoàn thành cao nhất đê xứng đáng được vinh danh và giữ đúng cam kết của Người quản lý khi tham gia đăng ký Herobook.

11. Ban tổ chức sự kiện

Cùng với các hoạt động kỷ niệm 15 năm AMV Diagnostic, 3 tháng cuối năm 2019 sẽ là các tháng cao điểm cho hoạt động này. BTC cần tập trung và có những phương án cụ thể để 6 địa điểm diễn ra hoạt động tri ân với khách hàng cùng 2 hội nghị tổng kết các hoạt động của MES diễn ra đạt hiệu quả và hiệu suất cao nhất.
Năm thứ 19 cũng như nhiệm kỳ IV sắp kết thúc, để thiết lập và giữ vững các mốc lịch sử đã đạt được, để từ đó năm thứ 20 và nhiệm kỳ V có những thay đổi theo khẩu hiệu “ Tôi thay đổi - bạn cũng phải thay đổi ” và cuối cùng tất cả chúng ta cùng thay đổi theo hướng chuyên nghiệp và tích cực để hoà mình vào chu kỳ “ kỹ trị ” với những đổi mới về nhiều mặt của xã hội và đất nước.
Để duy trì và đạt được mức độ tăng trưởng thường xuyên, Tập đoàn AMV tri ân sự hợp tác bền vững, toàn diện của nhiều đối tác; các khách hàng cùng các đơn vị sản xuất, nhà phân phối trong nước và quốc tế. Ghi nhận những đóng góp của các thành viên AMV trong và ngoài nước, đặc biệt đội ngũ Người quản lý luôn sát cánh làm việc theo tinh thần Teamwork đưa Con tầu AMV tiến xa ra biển lớn.

Cảm ơn các nhà sản xuất đã cung cấp cho AMV những sản phẩm chất lượng, độc đáo và thực hiện chiến lược “đại dương xanh”, để chúng tôi có cơ hội tiếp cận và phân phối được nhiều sản phẩm hơn. Tập đoàn AMV xin gửi những lời cảm ơn trân trọng nhất đến các cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan quản lý địa phương đã tạo điều kiện cấp phép, cũng như môi trường đầu tư và kinh doanh để AMV có được những thành tích như ngày hôm nay.

Mong muốn rằng mỗi thành viên AMV sẽ thực hiện đúng cam kết và hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Tập đoàn AMV chúng ta làm đúng cam kết với đối tác, với khách hàng và người dân sử dụng dịch vụ của MES nhằm có sự phát triển bền vững, tạo được niềm tin từ cơ quan quản lý nhà nước cũng như từ cộng đồng để tăng được thêm thu nhập và có đóng góp nhiều hơn cho xã hội.

CEO of AMV Group
HQ, ngày 12/11/2019
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,