Subsidiary Companies

04:46' CH - Thứ tư, 25/08/2021

1. Duc Minh medical Joint Stock Company
Address: No 51/205/323/83 Xuan Đinh Str, Xuan Đỉnh Ward, Bac Tu Liem Dist, Hanoi
Phone number: (+84) 24 6258 9929
Email: info@ducminh.vn

2. AMVGROUP Medical Joint Stock Company
Address: No 951A, CMT8 Str, 7 Ward, Tan Binh Dist, Ho Chi Minh City
Phone number: (+84) 28 3970 3666
Email: info@amv.vn

3. AMV Minh Long Co., Ltd
Address: Room P0211-C1 Mandarin Garden, Hoang Minh Giam Str, Trung Hoa Ward, Cau Giay Dist, Hanoi
Phone number: (+84) 24 6664 0488
Email: minhlong@amv.vn

4. AMV Hoang Lien Medical Joint Stock Company
Address: Nguyen Tat Thanh Str, Group 12A, Yen Thinh Ward, Yen Bai City
Phone number: (+84) 216 3850456
Email: holimco@amv.vn

5. AMV Diagnostics Co., Ltd
Address: No 298 Mai Chi Tho Dist, Hoa Xuan Ward, Cam Le Dist, Da Nang City
Phone number: (+84) 236 3888 978
Email: amv-diagnostic@amv.vn

6. AMV Vaccine Co., Ltd
Address: No 108 lane 3/2, Hung Loi Ward, Ninh Kieu Dist, Can Tho City
Phone number: (+84) 292 38 18777
Email: amv-vaccine@amv.vn

7. AMV Pharmaceutical Co., Ltd
Address: Villa area L.01, lot 13, Duong Noi urban, La Khe Ward, Ha Dong Dist, Hanoi
Phone number: (+84) 24 6258 3333
Email: amv-pharmaceutical@amv.vn

8. AMV Medical Service Co., Ltd
Address: No 47/205/323/83, Xuan Dinh Str, Xuan Dinh Ward, Bac Tu Liem Dist, Hanoi
Phone number: (+84) 24 6258 7777
Email: dichvuyte@amv.vn

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,